2515 Gansu

tiểu hành tinh

2515 Gansu (1964 TX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Gansu
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện9 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
2515
Đặt tên theo
Gansu
1964 TX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5740949
Viễn điểm quỹ đạo3.8102599
Độ lệch tâm0.1936241
2083.1903551
241.26083
Độ nghiêng quỹ đạo4.04318
55.88553
351.92975
Đặc trưng vật lý
12.6

Liên kết ngoàiSửa đổi