2533 Fechtig

tiểu hành tinh

2533 Fechtig (A905 VA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1905 bởi Max WolfHeidelberg.

Fechtig
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện3 tháng 11 năm 1905
Tên định danh
2533
A905 VA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5951156
Viễn điểm quỹ đạo3.6066932
Độ lệch tâm0.1631101
1994.4860218
277.50051
Độ nghiêng quỹ đạo1.56462
201.35113
223.72457
Đặc trưng vật lý
11.7

Liên kết ngoàiSửa đổi