2536 Kozyrev

tiểu hành tinh

2536 Kozyrev (1939 PJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1939 bởi G. NeujminSimeis.

Kozyrev
Khám phá
Khám phá bởiG. Neujmin
Nơi khám pháSimeis
Ngày phát hiện15 tháng 8 năm 1939
Tên định danh
2536
Đặt tên theo
Nikolai Aleksandrovich Kozyrev
1939 PJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7802484
Viễn điểm quỹ đạo2.8306730
Độ lệch tâm0.2278123
1278.6009265
200.66128
Độ nghiêng quỹ đạo4.87007
275.25190
90.44163
Đặc trưng vật lý
13.0

Liên kết ngoàiSửa đổi