2537 Gilmore

tiểu hành tinh

2537 Gilmore (1951 RL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1951 bởi Reinmuth, K.Heidelberg.

Gilmore
Khám phá
Khám phá bởiReinmuth, K.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện4 tháng 9 năm 1951
Tên chỉ định
2537
1951 RL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2064438
Viễn điểm quỹ đạo3.1081830
Độ lệch tâm0.1696712
1582.2044195
27.57027
Độ nghiêng quỹ đạo12.92431
335.12773
18.67615
Đặc trưng vật lý
12.7

Liên kết ngoàiSửa đổi