2538 Vanderlinden

tiểu hành tinh

2538 Vanderlinden (1954 UD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1954 bởi S. ArendUccle.

Vanderlinden
Khám phá
Khám phá bởiS. Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện30 tháng 10 năm 1954
Tên định danh
2538
1954 UD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9476250
Viễn điểm quỹ đạo2.5302894
Độ lệch tâm0.1301196
1223.6778815
321.30317
Độ nghiêng quỹ đạo4.76601
50.39049
29.16612
Đặc trưng vật lý
13.7

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi