2539 Ningxia

tiểu hành tinh

2539 Ningxia (1964 TS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Ningxia
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện8 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
2539
Đặt tên theo
Ningxia
1964 TS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8824676
Viễn điểm quỹ đạo2.6435990
Độ lệch tâm0.1681662
1243.4686378
269.74252
Độ nghiêng quỹ đạo3.97720
193.36775
215.09804
Đặc trưng vật lý
14.3

Liên kết ngoàiSửa đổi