Mở trình đơn chính

2551 Decabrina (1976 YX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi Chernykh, L.Nauchnyj.

Decabrina

Khám phá và chỉ định
Khám phá bởiChernykh, L.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh2551
Tên thay thế1976 YX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6078349
Viễn điểm quỹ đạo3.7080011
Độ lệch tâm0.1741917
Chu kỳ quỹ đạo2049.7443343
Độ bất thường trung bình262.73847
Độ nghiêng quỹ đạo0.63108
Kinh độ của điểm nút lên10.40554
Acgumen của cận điểm30.21411
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H)12.1

Liên kết ngoàiSửa đổi