Ngày 25 tháng 12 là ngày thứ 359 (360 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 6 ngày trong năm sẽ

{{Lịch tháng này|ngày=25|tháng=12

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ và kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa