2615 Saito

tiểu hành tinh

2615 Saito (1951 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1951 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

Saito
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện4 tháng 9 năm 1951
Tên chỉ định
2615
1951 RJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6682275
Viễn điểm quỹ đạo3.6736737
Độ lệch tâm0.1585402
2062.4462905
53.80546
Độ nghiêng quỹ đạo4.26827
322.96813
343.00348
Đặc trưng vật lý
0.0390
12.20

Liên kết ngoàiSửa đổi