2635 Huggins

tiểu hành tinh

2635 Huggins (1982 DS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1982 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Huggins
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày phát hiện21 tháng 2 năm 1982
Tên chỉ định
2635
Đặt tên theo
William Huggins
1982 DS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0576393
Viễn điểm quỹ đạo2.4061563
Độ lệch tâm0.0780764
1217.8951423
295.38569
Độ nghiêng quỹ đạo4.17039
277.12621
270.29685
Đặc trưng vật lý
12.9

Liên kết ngoàiSửa đổi