2635 Huggins

tiểu hành tinh

2635 Huggins (1982 DS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1982 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Huggins
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày phát hiện21 tháng 2 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định2635
Đặt tên theo
William Huggins
1982 DS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0576393
Viễn điểm quỹ đạo2.4061563
Độ lệch tâm0.0780764
Chu kỳ quỹ đạo1217.8951423
Độ bất thường trung bình295.38569
Độ nghiêng quỹ đạo4.17039
Kinh độ của điểm nút lên277.12621
Acgumen của cận điểm270.29685
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.9

Liên kết ngoàiSửa đổi