2654 Ristenpart

tiểu hành tinh

2654 Ristenpart (1968 OG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1968 bởi C. TorresCerro El Roble.

Ristenpart
Khám phá
Khám phá bởiC. Torres
Nơi khám pháCerro El Roble
Ngày phát hiện18 tháng 7 năm 1968
Tên định danh
2654
1968 OG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7579058
Viễn điểm quỹ đạo3.3379038
Độ lệch tâm0.0951470
1943.5715319
233.96844
Độ nghiêng quỹ đạo7.45918
206.86779
33.97308
Đặc trưng vật lý
0.0419
12.50

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa