Mở trình đơn chính

2671 Abkhazia (1977 QR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1977 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Abkhazia

Khám phá và chỉ định
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá21 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh2671
Đặt tên theoAbkhazia
Tên thay thế1977 QR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2961134
Viễn điểm quỹ đạo2.9223054
Độ lệch tâm0.1199965
Chu kỳ quỹ đạo1539.4366466
Độ bất thường trung bình73.11914
Độ nghiêng quỹ đạo1.47574
Kinh độ của điểm nút lên228.20474
Acgumen của cận điểm156.93885
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi