2675 Tolkien

tiểu hành tinh

2675 Tolkien là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Martin Watt vào năm 1982. Nó được đặt theo tên J.R.R. Tolkien, một nhà bác ngữ học, giáo sư đại học, và tác giả của The HobbitThe Lord of the Rings.

Tham khảoSửa đổi