268 Adorea

tiểu hành tinh

268 Adorea là một tiểu hành tinh rất lớn, thuộc kiểu F và C, ở vành đai chính. Thành phần cấu tạo của nó bằng cacbonat nguyên thủy. Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Themis.

268 Adorea
Khám phá
Khám phá bởiA. Borrelly
Ngày phát hiện8 tháng 6 năm 1887
Tên chỉ định
n/a
Vành đai chính (Themis)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo401.688 Gm (2.685 AU)
Viễn điểm quỹ đạo524.338 Gm (3.505 AU)
Bán trục lớn463.013 Gm (3.095 AU)
Độ lệch tâm0.132
Chu kỳ quỹ đạo1988.806 d (5.45 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 116.93 km/s
Độ bất thường trung bình260.208°
Độ nghiêng quỹ đạo2.437°
Kinh độ của điểm nút lên120.977°
Acgumen của cận điểm70.842°
Đặc trưng vật lý
Kích thước140.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ khối lượng thể tíchkhông biết
Hấp dẫn bề mặtkhông biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2không biết
Chu kỳ tự quay9.44 h
Suất phản chiếu0.044
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổFC
Cấp sao tuyệt đối (H)8.28

Tiểu hành tinh này do A. Borrelly phát hiện ngày 8.6.1887 ở Marseilles.

Tham khảoSửa đổi