269 Justitia

tiểu hành tinh

269 Justitia là một tiểu hành tinh có kích thước khá lớn ở vành đai chính. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 21.9.1887 ở Viên, và được đặt theo tên Justitia, nữ thần công chính trong thần thoại La Mã, tương đương với nữ thần Themis trong thần thoại Hy Lạp.

269 Justitia
Khám phá
Khám phá bởiJohann Palisa
Ngày phát hiện21 tháng 9 năm 1887
Tên chỉ định
1942 XY
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo308.57 Gm (2.063 AU)
Viễn điểm quỹ đạo474.618 Gm (3.173 AU)
391.594 Gm (2.618 AU)
Độ lệch tâm0.212
1546.878 d (4.24 a)
18.41 km/s
321.141°
Độ nghiêng quỹ đạo5.478°
156.815°
119.93°
Đặc trưng vật lý
Kích thước54.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
16.545 h
Suất phản chiếu0.097
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.5

Tham khảoSửa đổi