2700 Baikonur

tiểu hành tinh

2700 Baikonur (1976 YP7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1976 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Baikonur
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện20 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định
2700
Đặt tên theo
Baikonur Cosmodrome
1976 YP7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7719275
Viễn điểm quỹ đạo3.0391669
Độ lệch tâm0.0459878
1809.0073188
130.51582
Độ nghiêng quỹ đạo2.39823
171.48992
270.71368
Đặc trưng vật lý
12.1

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi