270 Anahita

tiểu hành tinh

270 Anahita là một tiểu hành tinh đầy đá, thuộc kiểu quang phổ S, ở vành đai chính. Nó được C. H. F. Peters phát hiện ngày 8.10.1887 ở Clinton, New York, và được đặt theo tên Anahita vị thần trong ngôn ngữ Avestan (miền đông Iran).

270 Anahita
Khám phá
Khám phá bởiC. H. F. Peters
Ngày phát hiện8 tháng 10 năm 1887
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Anahita
1926 VG
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo279.282 Gm (1.867 AU)
Viễn điểm quỹ đạo378.461 Gm (2.53 AU)
328.872 Gm (2.198 AU)
Độ lệch tâm0.151
1190.534 d (3.26 a)
20.09 km/s
29.193°
Độ nghiêng quỹ đạo2.365°
254.568°
80.427°
Đặc trưng vật lý
Kích thước51.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
15.06 h
Suất phản chiếu0.217
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
S
8.75

Tham khảoSửa đổi