2717 Tellervo

tiểu hành tinh

2717 Tellervo (1940 WJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính do Liisi Oterma phát hiện tại Turku ngày 29.11.1940.

Tellervo
Khám phá
Khám phá bởiLiisi Oterma
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện29 tháng 11 năm 1940
Tên định danh
2717
1940 WJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7320197
Viễn điểm quỹ đạo2.6967927
Độ lệch tâm0.2178401
1203.6060438
236.03646
Độ nghiêng quỹ đạo3.28078
164.96771
163.35519
Đặc trưng vật lý
12.6

Liên kết ngoài sửa