2718 Handley

tiểu hành tinh

2718 Handley (1951 OM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 7 năm 1951 bởi Johnson, E. L.Johannesburg (UO).

Handley
Khám phá
Khám phá bởiJohnson, E. L.
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày phát hiện30 tháng 7 năm 1951
Tên chỉ định
Tên chỉ định2718
Đặt tên theo
Tommy Handley
1951 OM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6395437
Viễn điểm quỹ đạo3.5996715
Độ lệch tâm0.1538860
Chu kỳ quỹ đạo2012.5579141
Độ bất thường trung bình129.43932
Độ nghiêng quỹ đạo1.50057
Kinh độ của điểm nút lên45.13867
Acgumen của cận điểm260.89792
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0547
Cấp sao tuyệt đối (H)11.70

Liên kết ngoàiSửa đổi