2719 Suzhou

tiểu hành tinh

2719 Suzhou (1965 SU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1965 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNam Kinh.

Suzhou
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện22 tháng 9 năm 1965
Tên định danh
2719
Đặt tên theo
Tô Châu
1965 SU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9173912
Viễn điểm quỹ đạo2.4585154
Độ lệch tâm0.1236599
1182.1035046
351.96190
Độ nghiêng quỹ đạo0.62304
125.54823
321.30158
Đặc trưng vật lý
13.5

Liên kết ngoài sửa