2722 Abalakin (1976 GM2) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Abalakin
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định2722
1976 GM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.724049959043939
Viễn điểm quỹ đạo3.677395172232464
Độ lệch tâm.1489265616806801
Chu kỳ quỹ đạo2091.560707245208
Độ bất thường trung bình191.3528591498353
Độ nghiêng quỹ đạo1.671887741061908
Kinh độ của điểm nút lên133.6294071299087
Acgumen của cận điểm111.3293362370026
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.1

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi