2732 Witt

tiểu hành tinh

2732 Witt (1926 FG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1926 bởi Max WolfHeidelberg.

Witt
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện19 tháng 3 năm 1926
Tên chỉ định
Tên chỉ định2732
Đặt tên theo
Carl Gustav Witt
1926 FG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6876084
Viễn điểm quỹ đạo2.8323750
Độ lệch tâm0.0262259
Chu kỳ quỹ đạo1674.7890057
Độ bất thường trung bình69.84573
Độ nghiêng quỹ đạo6.49874
Kinh độ của điểm nút lên145.22414
Acgumen của cận điểm281.37168
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.1

Liên kết ngoàiSửa đổi