2739 Taguacipa

tiểu hành tinh

2739 Taguacipa (1952 UZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1952 bởi J. L. BradyMount Wilson.

Taguacipa
Khám phá
Khám phá bởiJ. L. Brady
Nơi khám pháMount Wilson
Ngày phát hiện17 tháng 10 năm 1952
Tên định danh
2739
1952 UZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1368518
Viễn điểm quỹ đạo2.7757692
Độ lệch tâm0.1300563
1406.1230644
236.05915
Độ nghiêng quỹ đạo1.16944
267.74597
36.13230
Đặc trưng vật lý
0.0731
12.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi