2752 Wu Chien-Shiung

tiểu hành tinh

2752 Wu Chien-Shiung (1965 SP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1965 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Wu Chien-Shiung
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện20 tháng 9 năm 1965
Tên định danh
2752
Đặt tên theo
Chien-Shiung Wu
1965 SP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7050542
Viễn điểm quỹ đạo3.3463072
Độ lệch tâm0.1059684
1922.3526521
26.43890
Độ nghiêng quỹ đạo10.10774
186.53785
198.26255
Đặc trưng vật lý
11.4

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa