2753 Duncan

tiểu hành tinh

2753 Duncan (1966 DH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1966 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Duncan
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện18 tháng 2 năm 1966
Tên định danh
2753
1966 DH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6786310
Viễn điểm quỹ đạo2.8995196
Độ lệch tâm0.0395989
1701.3308897
56.92265
Độ nghiêng quỹ đạo6.87787
344.69436
124.98516
Đặc trưng vật lý
0.0660
12.30

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa