2754 Efimov

tiểu hành tinh

2754 Efimov (1966 PD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1966 bởi Smirnova, T.Nauchnyj.

Efimov
Khám phá
Khám phá bởiSmirnova, T.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện13 tháng 8 năm 1966
Tên định danh
2754
1966 PD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.710047156509919
Viễn điểm quỹ đạo2.745186333833963
Độ lệch tâm.2323422957668927
1214.392671313393
172.6191760510767
Độ nghiêng quỹ đạo5.71313018629848
275.2572652279737
91.10205336258555
Đặc trưng vật lý
13.5

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa