2758 Cordelia

tiểu hành tinh

2758 Cordelia (1978 RF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1978 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Cordelia
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiệnngày 1 tháng 9 năm 1978
Tên định danh
2758
1978 RF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8438282
Viễn điểm quỹ đạo3.2575496
Độ lệch tâm0.2771254
1487.9374769
72.47160
Độ nghiêng quỹ đạo2.80214
335.62443
66.37447
Đặc trưng vật lý
13.7

Liên kết ngoàiSửa đổi