2806 Graz (1953 GG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 1953 bởi Reinmuth, K.Heidelberg.

Graz
Khám phá
Khám phá bởiReinmuth, K.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá7 tháng 4 năm 1953
Tên chỉ định
Tên chỉ định2806
Đặt tên theo
Graz
1953 GG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2659728
Viễn điểm quỹ đạo2.4904364
Độ lệch tâm0.0471918
Chu kỳ quỹ đạo1339.5910593
Độ bất thường trung bình134.05974
Độ nghiêng quỹ đạo2.33934
Kinh độ của điểm nút lên116.08194
Acgumen của cận điểm311.87491
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.3

Liên kết ngoàiSửa đổi