2826 Ahti

tiểu hành tinh

2826 Ahti (1939 UJ) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1939 bởi Yrjö VäisäläTurku.

Ahti
Khám phá
Khám phá bởiYrjö Väisälä
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện18 tháng 10 năm 1939
Tên định danh
2826
Đặt tên theo
Ahti
1939 UJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo3.0771998
Viễn điểm quỹ đạo3.3665580
Độ lệch tâm0.0449052
2112.3323065
140.82925
Độ nghiêng quỹ đạo15.46259
33.71899
153.07075
Đặc trưng vật lý
0.0628
10.80

Liên kết ngoàiSửa đổi