2854 Rawson

tiểu hành tinh

2854 Rawson (1964 JE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1964 bởi D. McLeishCórdoba.

Rawson
Khám phá
Khám phá bởiD. McLeish
Nơi khám pháCórdoba
Ngày phát hiện6 tháng 5 năm 1964
Tên chỉ định
2854
1964 JE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9353173
Viễn điểm quỹ đạo2.4742021
Độ lệch tâm0.1222094
1195.7497871
163.46946
Độ nghiêng quỹ đạo5.76450
292.52925
279.77869
Đặc trưng vật lý
13.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi