2885 Palva

tiểu hành tinh

2885 Palva (1939 TC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1939 bởi Yrjö VäisäläTurku.

Palva
Khám phá
Khám phá bởiYrjö Väisälä
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện7 tháng 10 năm 1939
Tên định danh
2885
1939 TC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8008290
Viễn điểm quỹ đạo2.6730002
Độ lệch tâm0.1949496
1222.0037249
167.68013
Độ nghiêng quỹ đạo2.87062
349.29362
44.16275
Đặc trưng vật lý
14.1

Liên kết ngoàiSửa đổi