2903 Zhuhai

tiểu hành tinh

2903 Zhuhai (1981 UV9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1981 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Zhuhai
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện23 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định2903
Đặt tên theo
Zhuhai
1981 UV9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4107453
Viễn điểm quỹ đạo2.7117977
Độ lệch tâm0.0587701
Chu kỳ quỹ đạo1497.2069604
Độ bất thường trung bình92.78315
Độ nghiêng quỹ đạo14.34188
Kinh độ của điểm nút lên232.80656
Acgumen của cận điểm242.14891
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.0

Liên kết ngoàiSửa đổi