29185 Reich

tiểu hành tinh

29185 Reich (tên chỉ định: 1990 TG8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Freimut BörngenLutz D. SchmadelĐài quan sát Karl Schwarzschild tại Đức ngày 13 tháng 10 năm 1990. Nó được đặt theo tên Ludwig Reich, giáo sư toán học tại Đại học Graz.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi