2934 Aristophanes

tiểu hành tinh

2934 Aristophanes là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels năm 1960. Nó được đặt theo tên Aristophanes. Aristophanes có đường kính 47.38 km.

Tham khảoSửa đổi