2947 Kippenhahn

tiểu hành tinh

2947 Kippenhahn (1955 QP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1955 bởi I. GroeneveldHeidelberg.

Kippenhahn
Khám phá
Khám phá bởiI. Groeneveld
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện22 tháng 8 năm 1955
Tên định danh
2947
Đặt tên theo
Rudolf Kippenhahn
1955 QP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0202689
Viễn điểm quỹ đạo2.5945799
Độ lệch tâm0.1244485
1280.2348349
281.32803
Độ nghiêng quỹ đạo3.13446
284.14052
166.77801
Đặc trưng vật lý
13.0

Liên kết ngoàiSửa đổi