2954 Delsemme

tiểu hành tinh

2954 Delsemme (1982 BT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1982 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Delsemme
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày phát hiện30 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định2954
1982 BT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8401640
Viễn điểm quỹ đạo2.7331082
Độ lệch tâm0.1952528
Chu kỳ quỹ đạo1262.9728360
Độ bất thường trung bình159.60528
Độ nghiêng quỹ đạo3.93652
Kinh độ của điểm nút lên164.52194
Acgumen của cận điểm50.27465
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.5

Liên kết ngoàiSửa đổi