2963 Chen Jiageng

tiểu hành tinh

2963 Chen Jiageng (1964 VM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Chen Jiageng
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện9 tháng 11 năm 1964
Tên chỉ định
2963
Đặt tên theo
Tan Kah Kee
1964 VM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6631460
Viễn điểm quỹ đạo3.0781182
Độ lệch tâm0.0722789
1776.4979974
357.91808
Độ nghiêng quỹ đạo2.70459
47.72432
352.40062
Đặc trưng vật lý
12.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi