2972 Niilo

tiểu hành tinh

2972 Niilo (1939 TB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1939 bởi Y. VaisalaTurku.

Niilo
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện7 tháng 10 năm 1939
Tên định danh
2972
1939 TB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7861873
Viễn điểm quỹ đạo2.5164233
Độ lệch tâm0.1697193
1152.5279869
291.55585
Độ nghiêng quỹ đạo1.09403
204.42779
139.14640
Đặc trưng vật lý
13.9

Liên kết ngoàiSửa đổi