2973 Paola

tiểu hành tinh

2973 Paola (1951 AJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1951 bởi S. ArendUccle.

Paola
Khám phá
Khám phá bởiS. Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện10 tháng 1 năm 1951
Tên chỉ định
2973
Đặt tên theo
Queen Paola
1951 AJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0937399
Viễn điểm quỹ đạo2.8431027
Độ lệch tâm0.1517899
1416.5351519
310.57618
Độ nghiêng quỹ đạo1.55853
336.62425
90.65317
Đặc trưng vật lý
12.9

Liên kết ngoàiSửa đổi