2974 Holden

tiểu hành tinh

2974 Holden (1955 QK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1955 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Holden
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện23 tháng 8 năm 1955
Tên định danh
2974
Đặt tên theo
Edward Singleton Holden
1955 QK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9878355
Viễn điểm quỹ đạo2.6368355
Độ lệch tâm0.1403343
1284.3243257
344.36615
Độ nghiêng quỹ đạo6.42259
215.01571
130.33455
Đặc trưng vật lý
13.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi