3007 Reaves

tiểu hành tinh

3007 Reaves (1979 UC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1979 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Reaves
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá17 tháng 10 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định3007
1979 UC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0545284
Viễn điểm quỹ đạo2.6824074
Độ lệch tâm0.1325496
Chu kỳ quỹ đạo1331.3728129
Độ bất thường trung bình5.03558
Độ nghiêng quỹ đạo8.33445
Kinh độ của điểm nút lên68.86101
Acgumen của cận điểm252.38866
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.4

Liên kết ngoàiSửa đổi