3022 Dobermann (1980 SH) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1980 bởi Vavrova, Z.Klet.

Dobermann
Khám phá
Khám phá bởiVavrova, Z.
Nơi khám pháKlet
Ngày khám phá16 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định3022
1980 SH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7302945
Viễn điểm quỹ đạo2.1319955
Độ lệch tâm0.1040059
Chu kỳ quỹ đạo980.2136790
Độ bất thường trung bình58.37493
Độ nghiêng quỹ đạo23.51558
Kinh độ của điểm nút lên180.91592
Acgumen của cận điểm247.26594
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Liên kết ngoàiSửa đổi