303 Josephina

tiểu hành tinh

303 Josephina là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Elia Millosevich phát hiện ngày 12.2.1891 ở Roma. Đây là tiểu hành tinh thứ nhất trong số 2 tiểu hành tinh do ông phát hiện.

303 Josephina
Khám phá
Khám phá bởiElia Millosevich
Ngày phát hiện12 tháng 2 năm 1891
Tên chỉ định
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo434.707 Gm (2.906 AU)
Viễn điểm quỹ đạo499.188 Gm (3.337 AU)
466.948 Gm (3.121 AU)
Độ lệch tâm0.069
2014.21 d (5.51 a)
16.86 km/s
324.8°
Độ nghiêng quỹ đạo6.878°
344.155°
66.22°
Đặc trưng vật lý
Kích thước99.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
8.7

Theo Elia Millosevich thì tên của tiểu hành tinh được đặt theo tên một phụ nữ thân thiết của ông.[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi