3041 Webb

tiểu hành tinh

3041 Webb (1980 GD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1980 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Webb
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá15 tháng 4 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định3041
Đặt tên theo
Thomas William Webb
1980 GD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2065991
Viễn điểm quỹ đạo2.9662823
Độ lệch tâm0.1468588
Chu kỳ quỹ đạo1519.3303771
Độ bất thường trung bình33.83640
Độ nghiêng quỹ đạo14.62350
Kinh độ của điểm nút lên82.51543
Acgumen của cận điểm351.37343
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi