3047 Goethe

tiểu hành tinh

3047 Goethe (6091 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

Goethe
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày phát hiện24 tháng 9 năm 1960
Tên định danh
3047
Đặt tên theo
Johann Wolfgang von Goethe
6091 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5752281
Viễn điểm quỹ đạo2.7096549
Độ lệch tâm0.0254361
1568.9405555
353.18131
Độ nghiêng quỹ đạo1.60945
317.45923
82.14522
Đặc trưng vật lý
12.7

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa