3048 Guangzhou (1964 TH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Guangzhou
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày khám phá8 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
Tên chỉ định3048
Đặt tên theo
Guangzhou
1964 TH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0509986
Viễn điểm quỹ đạo2.7486164
Độ lệch tâm0.1453487
Chu kỳ quỹ đạo1357.8851542
Độ bất thường trung bình178.44463
Độ nghiêng quỹ đạo1.93767
Kinh độ của điểm nút lên214.33711
Acgumen của cận điểm266.95104
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi