3049 Kuzbass

tiểu hành tinh

3049 Kuzbass (1968 FH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1968 bởi T. SmirnovaNauchnyj.

Kuzbass
Khám phá
Khám phá bởiT. Smirnova
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện28 tháng 3 năm 1968
Tên định danh
3049
1968 FH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6776596
Viễn điểm quỹ đạo3.5532190
Độ lệch tâm0.1405194
2008.5256334
45.42192
Độ nghiêng quỹ đạo2.49887
95.06579
169.16269
Đặc trưng vật lý
11.6

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa