3052 Herzen

tiểu hành tinh

3052 Herzen (1976 YJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi Chernykh, L.Nauchnyj.

Herzen
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, L.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định3052
Đặt tên theo
Alexander Herzen
1976 YJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9384199
Viễn điểm quỹ đạo2.8092829
Độ lệch tâm0.1834283
Chu kỳ quỹ đạo1335.9146668
Độ bất thường trung bình157.95872
Độ nghiêng quỹ đạo3.89963
Kinh độ của điểm nút lên238.58927
Acgumen của cận điểm279.52782
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0441
Cấp sao tuyệt đối (H)13.10

Liên kết ngoàiSửa đổi