3070 Aitken

tiểu hành tinh

3070 Aitken (1949 GK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1949 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Aitken
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày khám phá4 tháng 4 năm 1949
Tên chỉ định
Tên chỉ định3070
Đặt tên theo
Robert Grant Aitken
1949 GK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8533765
Viễn điểm quỹ đạo2.7594627
Độ lệch tâm0.1964270
Chu kỳ quỹ đạo1279.3987167
Độ bất thường trung bình299.73492
Độ nghiêng quỹ đạo2.34074
Kinh độ của điểm nút lên170.49091
Acgumen của cận điểm52.76997
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.8

Liên kết ngoàiEdit