3087 Beatrice Tinsley

tiểu hành tinh

3087 Beatrice Tinsley (1981 QJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981 bởi Alan C. GilmorePamela M. KilmartinMount John.

Beatrice Tinsley
Khám phá
Khám phá bởiAlan C. GilmorePamela M. Kilmartin
Nơi khám pháMount John
Ngày khám phá30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định3087
Đặt tên theo
Beatrice Tinsley
1981 QJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7445546
Viễn điểm quỹ đạo3.4176636
Độ lệch tâm0.1092316
Chu kỳ quỹ đạo1975.4181164
Độ bất thường trung bình252.69594
Độ nghiêng quỹ đạo19.82924
Kinh độ của điểm nút lên338.56221
Acgumen của cận điểm80.52405
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Liên kết ngoàiSửa đổi